Trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng dưới dạng thẻ có được cơ cấu lại nợ do ảnh hưởng Covid-19?

0
117

(Tổ Quốc) – Các ngân hàng đề xuất NHNN mở rộng phạm vi áp dụng Thông tư 01 đối với cả trái phiếu, bao thanh toán, bảo lãnh, dư nợ phát sinh từ thẻ…

Ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid 19 (Thông tư 01).

Tuy nhiên thông tư này được cho là còn nhiều điểm chưa rõ ràng, gây khó áp dụng cho các tổ chức tín dụng, nên NHNN mới đây đã giải đáp các vướng mắc để giúp các tổ chức tín dụng đẩy nhanh quá trình hỗ trợ người dân và khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Liên quan đến phạm vi được cơ cấu lại nợ, các ngân hàng đề xuất NHNN mở rộng phạm vi áp dụng đối với tất cả các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các khoản cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ, bao thanh toán…

Về vấn đề này, NHNN cho biết, hiện nay chỉ có Thông tư 39 và thông tư 30 liên quan hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng với khách hàng là có quy định về khái niệm, nguyên tắc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, còn các quy định khác liên quan cấp tín dụng theo hình thức khác như là trái phiếu doanh nghiệp, bao thanh toán, bảo lãnh…là không có quy định về cơ cấu lại nợ.

Số liệu thống kê của NHNN cho thấy, tính đến 14/4/2020 trên toàn hệ thống tổng dư nợ cho vay chiếm đến 96,94%; đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chiếm 2,47% và các hình thức cấp tín dụng khác chiếm 0,59%. Vì vậy thông tư 01 chỉ quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính là phù hợp, đáp ứng được cơ bản nhu cầu khách hàng của các tổ chức tín dụng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Do vậy, theo NHNN, việc Thông tư 01 quy định chỉ áp dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, lãi phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính mà không áp dụng đối với các giao dịch phát sinh từ hoạt động chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là phù hợp.

H. Kim

Theo nhipsongkinhte.toquoc.vn

BÌNH LUẬN

Xin mời bạn bình luận tại đây
Xin mời điền tên của bạn tại đây