Tổ chức tham gia phát hành

0
166

Tổ chức tham gia phát hành Trái phiếu là một nhân tố quan trọng có tính quyết đinh trong một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. NĐT có thể tìm hiểu thêm về các tổ chức này qua cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính tại đây. Một nhân tố quan trọng khác chính là tổ chức phát hành, đây chính là doanh nghiệp đang có nhu cầu huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, để đưa NĐT tiếp cận được đến trái phiếu của DN cần sự tham gia của các tổ chức chuyên nghiệp để tham gia phát hành thành công. Vậy các tổ chức tham gia vào 1 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ là ai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Tổ chức tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán

Là công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính được phép cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh phát hành TP. Việc bảo lãnh phát hành thông thường được thực hiện bằng 2 phương thức sau:

  • Tổ chức bảo lãnh mua số lượng trái phiếu được phép để phân phối bán lại
  • Tổ chức bảo lãnh mua lại toàn bộ số trái phiếu chưa được phân phối hết của đợt phát hành

Việc có tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp về việc thu đủ nguồn vốn có nhu cầu huy động thông qua đợt phát hành. Thông thường, tổ chức tư vấn phát hành cũng đóng vai trò là tổ chức bảo lãnh trong đợt phát hành.

Bảo lãnh thanh toán là 1 dịch vụ giá trị gia tăng. Tổ chức bảo lãnh thanh toán là các công ty dịch vụ bảo lãnh. Những tổ chức bảo lãnh quốc tế có hệ số tín nhiệm cao như GuarantCo, CGIF…luôn được các tổ chức phát hành trái phiếu tin tưởng. Các tổ chức bảo lãnh thanh toán này sẽ đứng ra bảo lãnh thanh toán cho các TPDN của các tổ chức phát hành.

Đại lý tư vấn, thu xếp phát hành (đại lý phát hành)

Là công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính được phép cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu. Các tổ chức này có thể tham gia từ rất sớm gồm tư vấn tái cấu trúc, các giải pháp tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp. Tiếp đến là làm đại lý tư vấn và phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp. Bắt đầu từ xây dựng phương án phát hành, chuẩn bị hồ sơ và tư vấn thủ tục. Đại lý tư vấn từ việc lập kế hoạch phát hành, tư vấn về mức lãi suất phù hợp đến thời điểm và giá phát hành,..Sau đó tiếp tục giúp doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu để tiến hành việc phân phối trái phiếu. Trong một đợt phát hành trái phiếu có thể có nhiều tổ chức đồng thời tư vấn và thu xếp phát hành.

Đại lý đăng ký lưu ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu

Đây là dịch vụ đại lý sau phát hành. Công việc của đại lý đăng ký lưu ký chứng khoán bao gồm lập, giữ và quản lý sổ đăng ký. Sổ này ghi người sở hữu trái phiếu, số lượng trái phiếu. Đại lý cũng lập danh sách các NĐT nắm giữ trái phiếu để thông báo cho đại lý thanh toán khi tiến hành việc thanh toán. Các tổ chức tài chính như ngân hàng hoặc công ty chứng khoán thường là tổ chức đóng vai trò là đại lý đăng ký lưu ký. Đây cũng thường là đại lý quản lý chuyển nhượng trái phiếu. Các tổ chức này sẽ đứng ra làm trung gian để giúp NĐT trao đổi, mua bán trái phiếu DN.

Tổ chức lưu ký trái phiếu là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc tổ chức là thành viên của Trung tâm này thực hiện dịch vụ lưu ký trái phiếu doanh nghiệp. Tổ chức lưu ký sẽ xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch đáp ứng theo đúng luật định.

Đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Đại lý thanh toán đóng vai trò thay mặt tổ chức phát hành thanh toán tiền lãi trái phiếu định kỳ và thanh toán tiền gốc trái phiếu tại ngày đáo hạn cho các trái chủ. Đây thường là ngân hàng thương mại do ngân hàng có chức năng thanh toán.

Đại lý quản lý tài sản đảm bảo cho trái phiếu

Thực hiện việc quản lý, xử lý, bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc xử lý TSBĐ. Đại lý sẽ thanh toán số tiền thu được cho các trái chủ trong trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện được nghĩa vụ với các trái chủ. Đồng thời đại lý quản lý tài sản sẽ đảm bảo quyền lợi ngang nhau cho các trái chủ.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Đây là tổ chức không tham gia trực tiếp vào phát hành trái phiếu. Song tổ chức này có vai trò quan trọng và hỗ trợ đắc lực cho công tác phát hành. Đây là đơn vị hoạt động dịch vụ chuyên đưa ra các đánh giá về độ tin cậy cũng như là khả năng thanh toán của nhà phát hành, khả năng thanh toán nợ gốc và lãi đúng hạn trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu hay không. Do đó, tổ chức xếp hạng mức độ tín nhiệm là thông tin đầu vào quan trọng của mọi quyết định giao dịch trái phiếu của các NĐT và tổ chức ngoài thị trường.

Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập được công nhận rộng rãi. Đây là một yếu tố làm chậm bước phát triển của TTTP. Trong khi các nước trong khối ASEAN đã có từ khá sớm các tổ chức này. Như Malaysia có hai công ty Rating Agency Malaysia (RAM) và Malaysian Ratings Company (MARC), Indonesia có Pefindo, còn tại Thái Lan là TRIS.

Cho tới nay, có một vài trường hợp riêng biệt. Có một số DN Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn trên thế giới. Đó là 4 ngân hàng được S&P xếp hạng là BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Techcombank và Vingroup. Những doanh nghiệp này được xếp hạng bởi có phát hành các trái phiếu trên thị trường quốc tế. Còn lại chủ yếu các doanh nghiệp chưa được xếp hạng tín nhiệm nên NĐT rất khó trong việc quyết định đầu tư vào trái phiếu của DN.

TraiphieuViet.vn

BÌNH LUẬN

Xin mời bạn bình luận tại đây
Xin mời điền tên của bạn tại đây