Quy định giao dịch TP

0
265

Quy định giao dịch TP là nội dung NĐT cần nắm rõ trước khi đầu tư trái phiếu. Đây là kiến thức cơ bản tối thiểu khi giao dịch. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến NĐT đầy đủ cả hai quy định giao dịch TP Chính phủ và TP doanh nghiệp. Cụ thể hơn, đây cũng chính là hướng dẫn NĐT tham gia giao dịch thứ cấp trái phiếu.

I. Quy định giao dịch TP Chính phủ.

1. Thời gian giao dịch

 • Phiên sáng: 9h00 đến 11h30
 • Phiên chiều: 13h – 14h15;
 • Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và những ngày nghỉ giao dịch theo quy định của cơ quan quản lý.

2. Loại hàng hóa giao dịch trên thị trường

 • TPCP có kỳ hạn danh nghĩa trên một (01) năm do KBNN phát hành;
 • Tín phiếu Kho bạc do KBNN phát hành có kỳ hạn danh nghĩa không vượt quá 52 tuần;
 • Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;
 • Trái phiếu Chính quyền địa phương.

3. Mệnh giá niêm yết, đơn vị yết giá và đơn vị giao dịch

 • Mệnh giá: 100.000 đồng
 • Đơn vị yết giá: 01 đồng
 • Đơn vị giao dịch: 01 (một) trái phiếu/ tín phiếu.
 • Biên độ giao động giá: không quy định

4. Loại hình giao dịch, phương thức giao dịch

SGDCK tổ chức 2 loại hình giao dịch, bao gồm:

 • Giao dịch mua bán thông thường (Giao dịch Outright): là giao dịch TPCP trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại TPCP.
 • Giao dịch mua bán lại (Giao dịch Repos): là giao dịch TPCP trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu TPCP đó sau một khoảng thời gian xác định với một mức giá xác định. Giao dịch mua bán lại bao gồm Giao dịch bán (Giao dịch lần 1) và Giao dịch mua lại (Giao dịch lần 2). Thời hạn giao dịch mua bán lại tối thiểu là 2 ngày, tối đa là 180 ngày. Trong giao dịch mua bán lại, bên Bán được hiểu là bên bán trong Giao dịch lần 1, bên Mua được hiểu là bên mua trong Giao dịch lần 1.

SGDCK tổ chức 2 phương thức giao dịch thỏa thuận cụ thể:

 • Giao dịch thỏa thuận điện tử: là hình thức giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay khi có đối tác lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại;
 • Giao dịch thỏa thuận thông thường: là hình thức giao dịch trong đó các bên tự thỏa thuận với nhau bằng công cụ gửi tin nhắn trên hệ thống giao dịch hoặc bằng các phương tiện liên lạc ngoài hệ thống về các điều kiện giao dịch và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch để xác lập giao dịch.

5. Lệnh giao dịch

Đối với giao dịch thông thường (Outright)

a. Thoả thuận thông thường: Các bên giao dịch thực hiện theo nguyên tắc bên bán nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và bên mua xác nhận lệnh giao dịch thoả thuận.

b. Thỏa thuận điện tử:

Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường: Là các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn và có hiệu lực trong ngày được chào công khai trên hệ thống.

Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn: Bao gồm 02 loại lệnh sau:

 • Lệnh yêu cầu chào giá: Là lệnh có tính chất quảng cáo được sử dụng khi NĐT chưa xác định được đối tác trong ngày giao dịch. Lệnh yêu cầu chào giá có thể gửi đến một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường.
 • Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn: Lệnh chào với cam kết chắc chắn được sử dụng để chào đối ứng với lệnh yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi lệnh yêu cầu chào giá.

 Đối với giao dịch mua bán lại (Repo)

a. Thỏa thuận thông thường: Lệnh báo cáo được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch này đã được các bên thỏa thuận xong các điều kiện trong giao dịch.

b. Thỏa thuận điện tử:

 • Lệnh yêu cầu chào giá: Là lệnh có tính chất quảng cáo, được sử dụng khi NĐT chưa xác định được đối tác trong giao dịch. Lệnh có thể được gửi cho một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường.
 • Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn: Lệnh chào với cam kết chắc chắn được sử dụng để chào đối ứng với lệnh yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắc chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi lệnh yêu cầu chào giá.

6. Khối lượng giao dịch tối thiểu

a. Đối với giao dịch mua bán thông thường

  • Với giao dịch mua bán thông thường TPCP theo phương thức thỏa thuận điện tử: Khối lượng giao dịch tối thiểu là 100 TPCP.
  • Với giao dịch mua bán thông thường TPCP theo phương thức thỏa thuận thông thường: Khối lượng giao dịch tối thiểu là 10.000 TPCP.
  • Giao dịch mua bán thông thường có khối lượng từ một (01) đến chín chín (99) TPCP (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa NĐT và thành viên giao dịch thông thường theo nguyên tắc thỏa thuận về giá. Khi có yêu cầu của NĐT, thành viên giao dịch thông thường có trách nhiệm mua lại và chỉ được phép thực hiện mua lại TPCP lô lẻ của NĐT.

b. Đối với giao dịch mua bán lại: Khối lượng giao dịch tối thiểu quy định đối với 1 mã TPCP trong giao dịch mua bán lại nhiều mã là 100 TPCP.

7. Giao dịch mua bán một loại trái phiếu trong cùng một phiên giao dịch

Việc đồng thời vừa mua vừa bán một loại trái phiếu trong cùng một phiên giao dịch chỉ được thực hiện khi có phát sinh chuyển giao quyền sở hữu đối với trái phiếu giao dịch.

8. Sửa, hủy lệnh trong phiên giao dịch:

 • NĐT được phép sửa hoặc hủy lệnh thỏa thuận chưa thực hiện. Đại diện giao dịch sửa hoặc hủy lệnh thỏa thuận khách hàng theo qui trình sửa, hủy lệnh giao dịch thỏa thuận do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội qui định.
 • Giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép huỷ bỏ.
 • Đối với giao dịch mua bán lại, việc sửa lệnh thỏa thuận đã thực hiện chỉ áp dụng đối với giao dịch lần một. Giao dịch lần hai trong giao dịch mua bán lại không được phép sửa, hủy.

Trong thời gian giao dịch, trường hợp đại diện giao dịch nhập sai giao dịch thỏa thuận của khách hàng, đại diện giao dịch được phép sửa giao dịch thỏa thuận nhưng phải xuất trình lệnh gốc của NĐT; phải được bên đối tác chấp thuận việc sửa đó và được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc sửa giao dịch thoả thuận. Việc sửa giao dịch thoả thuận của thành viên phải tuân thủ Quy trình sửa giao dịch thỏa thuận do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

9. Thời hạn hiệu lực của lệnh

Lệnh chào mua, chào bán thỏa thuận điện tử có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống của SGDCK HN cho đến khi kết thúc phiên giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ bỏ.

NĐT có thể tìm hiểu thêm về quy định giao dịch TPCP qua trang Web của HNX tại đây. Để tiện tìm hiểu các quy định giao dịch TP cơ bản này, NĐT vui lòng tham khảo qua bảng tóm tắt sau:

Quy định giao dịch TP1

II. Quy định giao dịch TP Doanh nghiệp

Cùng với hình thức kêu gọi vốn truyền thống qua kênh tín dụng ngân hàng. Hiện nay, việc huy động vốn thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp đang phát triển mạnh và hiệu quả trong thời gian gần đây. Với các doanh nghiệp có thương hiệu càng lớn thì càng thu hút được sự quan tâm của các NĐT. Do đó, nhu cầu tìm hiểu về quy định giao dịch TP doanh nghiệp cũng ngày càng nhiều. Chúng tôi sẽ tóm lược các quy định giao dịch TP doanh nghiệp như bảng dưới đây:

Quy định giao dịch TP2

TraiphieuViet.vn

BÌNH LUẬN

Xin mời bạn bình luận tại đây
Xin mời điền tên của bạn tại đây