Điều kiện để DN phát hành TP

0
148

Điều kiện để DN phát hành TP là các yêu cầu được đưa ra đối với doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn qua phát hành trái phiểu. Do hiện tại, trái phiếu doanh nghiệp được phát hành chủ yếu là từ các doanh nghiệp cổ phần. Do đó, trong nội dung của bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập tới điều kiện phát hành trái phiếu dành cho một doanh nghiệp là công ty cổ phần. Chúng tôi sẽ không đề cập đến các điều kiện để phát hành TP đối với các công ty đại chúng hay công ty TNHH.

1. Điều kiện để DN phát hành TP không chuyển đổi hoặc không kèm chứng quyền.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm chứng quyền cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Doanh nghiệp có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận.
 • Doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định.
 • Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu.
 • DN cần thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có)
 • DN cần đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Điều kiện để DN phát hành TP chuyển đổi hoặc kèm chứng quyền

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc trái phiếu kèm chứng quyền cần phải đáp ứng các điều kiện như trong phần (1) trên và

 • Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của NĐTNN theo quy định của pháp luật trong trường hợp thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua của chứng quyền;
 • Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng;
 • Trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện để DN phát hành TP thành nhiều đợt phát hành

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành nhiều đợt phát hành phải đáp ứng các điều kiện như ở hai phần trên và

 • Thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu theo quy định.
 • Có nhu cầu huy động vốn làm nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Có phương án phát hành trái phiếu trong đó nêu rõ số lượng đợt phát hành; dự kiến khối lượng, thời điểm phát hành và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt phát hành. Đảm bảo thời gian phát hành của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày;
 • Doanh nghiệp phát hành trái phiếu đáp ứng phát hành trái phiếu làm nhiều đợt, nhưng tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên của đợt phát hành đầu tiên.

P/S: Để tìm hiểu cụ thể hơn về các điều kiện này, NĐT tham khảo thêm trong nghị định 163/2018/NĐ-CP tại đây.

TraiphieuViet.vn

BÌNH LUẬN

Xin mời bạn bình luận tại đây
Xin mời điền tên của bạn tại đây