Các bước đầu tư Trái phiếu

0
167

Các bước đầu tư Trái phiếu của NĐT gồm:

Bước 1: NĐT ký hợp đồng đặt mua sơ cấp với tổ chức phát hành. Hoặc đối với TP đã niêm yết, NĐT cần mở tài khoản giao dịch (tài khoản tiền/chứng khoán) tại đại lý giao dịch TP để chuẩn bị giao dịch trên tài khoản này.

  • Trường hợp mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán là thành viên thị trường TP: Công ty Chứng khoán có trách nhiệm đặt lệnh cho NĐT.
  • Trường hợp mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán không phải là thành viên thị trường TP: Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản có trách nhiệm đặt lệnh cho NĐT thông qua Công ty Chứng khoán thành viên.
  • Trường hợp mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại (tài khoản tiền/chứng khoán): NĐT phải đặt lệnh giao dịch qua Công ty chứng khoán.

Bước 2: Ký quỹ giao dịch ,NĐT chuyển tiền thanh toán cho tổ chức phát hành theo thời gian quy định. Với TP đang giao dịch trên sàn, NĐT nộp tiền ký quỹ đầy đủ vào tài khoản. Với lệnh bán TP, khách hàng phải có đủ số lượng TP đặt bán.

Bước 3: Đặt lệnh giao dịch. Lệnh giao dịch được thực hiện qua Công ty Chứng khoán thành viên thị trường TP(trừ Ngân hàng thương mại là thành viên hệ thống giao dịch trái phiếu).

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch chi tiết tại Công ty Chứng khoán đặt lệnh giao dịch.

Bước 5: Thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp ngày thực hiện giao dịch, tiền/chứng khoán sẽ được chuyển tới tài khoản của NĐT thông qua hệ thống thanh toán và bù trừ chứng khoán.

Bước 6: Đến hạn thanh thoán lãi/gốc. Tổ chức phát hành/ đơn vị được tổ chức phát hành ủy quyền thanh toán sẽ chuyển tiền thanh toán lãi/ gốc cho NĐT.

Trường hợp chưa đến hạn thanh toán, NĐT có nhu cầu bán lại trái phiếu, khi đó sẽ phát sinh 3 khả năng:

  1. NĐT sẽ tìm đối tác mua bán và thỏa thuận giá bán lại. Khi đó, NĐT và người muốn mua lại trái phiếu sẽ thực hiện các thủ tục sang tên chuyển nhượng tại tổ chức phát hành hoặc đơn vị quản lý đăng ký chuyển nhượng được tổ chức phát hành ủy quyền.
  2. NĐT bán lại cho chính tổ chức phát hành. Khi đó, NĐT phải kiểm tra trong điều ước trái phiếu xem NĐT có được quyền bán lại không hoặc khi nào được bán lại cho tổ chức phát hành.
  3. NĐT bán lại cho chính công ty làm dịch vụ cho tổ chức phát hành, thông thường hiện nay là công ty chứng khoán làm dịch vụ tư vấn phát hành cho TP này hoặc bên thứ 3 có liên kết dịch vụ. Khi đó, NĐT và công ty làm dịch vụ thực hiện giao dịch chuyển nhượng như ở khả năng 1.

P/S: NĐT có thể tham khảo thêm về Các bước đầu tư Trái phiếu Chính phủ được giới thiệu trong trang Web của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại đây.

Để nhận được tư vấn cụ thể hơn hoặc để tham gia đầu tư trái phiếu, NĐT vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau: 0982191732(zalo).

TraiphieuViet.vn

BÌNH LUẬN

Xin mời bạn bình luận tại đây
Xin mời điền tên của bạn tại đây